Artikeln publicerades 23 juni 2022

Lägesbild för Västerbotten 21 juni

Ta del av några punkter ur rappporten från 21 juni:

  • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Västerbottens län.
  • Det finns cirka 440 registrerade ukrainska flyktingar i länet just nu (cirka 460 föregående rapportering). Det faktiska antalet är svårt att fastslå då inte alla registrerar sig hos Migrationsverket vid ankomst.

Det här gör Länsstyrelsen:

  • 27 juni håller Länsstyrelsen ett dialogmöte med Migrationsverket och länets kommuner inför mottagande av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Nästa rapport publiceras vecka 29.