Artikeln publicerades 29 juni 2022

Nomineringar till föreningarnas och näringslivets representation i Idériket Umeåregionens styrelse

Nu är det möjligt att nominera till styrelsen för Idériket Umeåregionen 2030, den förening som kommer bedriva leaderverksamhet i Umeåregionen åren 2023-2027.

Balberget, fotograf Kristoffer Pettersson

Foto: Kristoffer Pettersson

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har ett viktigt uppdrag i att säkerställa att Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi genomförs och att målen i strategin uppfylls. Den lokala utvecklingsstrategin styr både inriktningen på leaderarbetet och vilka projektidéer som kan komma att beviljas stöd från leaderområdet. Styrelsen har alltså ett stort och spännande uppdrag som en utvecklande kraft för Umeåregionens landsbygder!

Styrelsen

Den kommande styrelsen består av 18 ledamöter. Styrelseledamöterna utgörs av representanter från ideell, privat och offentlig sektor från de ingående kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Totalt handlar det om 6 ledamöter från varje sektor.

I kommande leaderverksamhet finns en intention att på ett tydligt sätt integrera föreningar (ideell sektor) och näringlivet (privat sektor) tillsammans med kommunernas (offentlig sektor) pågående arbete med landsbygds- och näringslivsutveckling i leaderarbetet. Därför efterfrågar valberedningen personer inom föreningslivet och näringslivet som aktivt jobbar med frågorna i sina verksamheter.

Nominering

Har du en idé om vem som skulle passa som handen i handsken för uppdraget? Kanske känner du en person som brinner för lokal utveckling och som besitter både kunskap och nätverk till nytta för leaderområdet? Nominera gärna den personen! 

Nomineringar kan göras fram till 30 september via länk: Nominering till styrelsen LEADER Idériket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..