Artikeln publicerades 11 augusti 2022

Ansök om stipendium ur Stiftelsen Iris Johansson

Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson, f d lärare och rektor i Bjurholms kommun.

Stiftelsens ändamål att dela ut stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun (mottagaren av stipendiet ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun).

Ansökan

Skicka din ansökan tillsammans med antagningsbesked till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Stiftelsen Iris Johansson, Kommunstyrelsen, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Stipendium Iris Johansson”

Sista ansökningsdag 2022-09-30.