Artikeln publicerades 16 augusti 2022

Vad tycker du som medborgare om Bjurholms kommun?

Kommunen gör en undersökning årligen bestående av två frågor och ett antal påståenden med svarsalternativ. Du som medborgare får nu en möjlighet att tycka till. Resultatet kommer att presenteras på webben.

Enkäten finns tillgänglig till och med 2022-10-31 och du som svarar är anonym.

Fråga 1 * (obligatorisk)
Fråga 1


Fråga 2, Min ålder * (obligatorisk)
Fråga 2, Min ålder

Kommunen som helhet * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Kommunen är en bra plats att på och leva på
Information * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Kommunens information kring större förändringar fungerar bra

Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar
Bemötande och tillgänglighet * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen

Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen

Att få svar på frågor ställda till kommunen fungerar bra
Kommunikationer * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Utbudet av gång- och cykelvägar är bra

Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra

Möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor är bra

Möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafik till fritidsaktiviteter är bra

Möjligheterna att enkelt kunna göra längre resor från kommunen utan bil är bra

Möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil är bra

Kommunens utbud av laddningsstationer för elfordon är bra
Gator och vägar * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen

Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen
Gång- och cykelvägar * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen

Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen
Renhållning * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra

Utbudet av platser för förpackningsåtervinning är bra

Utbudet av återvinningscentraler i kommunen är bra

Möjligheten att återvinna avfall utan transport med bil är bra
Vatten och avlopp * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra
Räddningstjänst * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra
Helhetsbedömning anläggningar * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra

Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen

Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra

Skötsel av badplatser i kommunen fungerar bra
Helhetsbedömning nöjesutbud * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning) är bra

Utbudet av lekplatser och parker är bra

Utbudet för unga att träffas på är bra (t.ex. fritidsgård)

Utbudet för äldre att träffas på är bra (t.ex. träffpunkter)
Förskolan * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Förskolan fungerar bra i kommunen
Grundskolan * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Grundskolan fungerar bra i kommunen
Äldreomsorg * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen

Kommunens särskilda boenden fungerar bra

Hemtjänsten i kommunen fungerar bra
Stöd till utsatta personer * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra

Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen