Artikeln publicerades 17 augusti 2022

Lägesbild för Västerbotten 16 augusti

Ta del av några punkter ur rapporten för 16 augusti:

  • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Västerbottens län.
  • Länets kommuner arbetar för att under året ta emot 908 flyktingar enligt massflyktsdirektivet.

Nu avslutar vi dessa korta "Lägesbild för Västerbotten"-uppdateringar (med anledning av det säkerhetspolitiska läget.) Du hittar fortsatt länets lägesbild som en del av Länsstyrelsernas samlade nationella lägesbild på deras webb.

Länets krisberedskapsaktörer fortsätter att arbeta tillsammans för att säkerställa vår förmåga att hantera ett förvärrat säkerhetspolitiskt läge eller parallella händelser. Vårt mål är att bidra till trygghet och på lång sikt skapa uthållighet i samhället.