Artikeln publicerades 26 augusti 2022

Suicidpreventiva dagen

Den 10 september infaller den årliga internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en god hälsa och mår bra, men den psykiska hälsan är inte konstant utan varierar under livets olika skeden. Ibland mår man bra och ibland mår man sämre som vid upplevelse av stress, nedstämdhet och oro.

Det är först under en längre tid utan tillräcklig återhämtning, eller när nedstämdhet och oro tenderar att bli ett normaltillstånd det betraktas som psykisk ohälsa. Den psykiska hälsan och ohälsan skiljer sig åt mellan grupper, kön och åldrar vilket gör den till en viktig folkhälsoutmaning.

Ibland leder psykisk ohälsa till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för fler aktörer att längs vägen upptäcka och förhindra att människor tar sitt liv.

Allt för många suicid och suicidförsök

Under 2021 dog 1 550 personer i suicid, av dessa var 1 058 män och 447 kvinnor.

Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år, sannolikt betydligt fler då en del inte kommer till kännedom genom vård eller på annat sätt. Därutöver drabbas mellan 10 000 och 15 000 personer varje år i Sverige av svår sorg efter att en nära anhörig har tagit sitt liv. Bland annat därför är psykisk hälsa, ohälsa, suicid och suicidprevention en fråga som hela samhället behöver arbeta med.

Att prata om självmord är ett skydd för livet!

Din närvaro kan rädda liv.