Artikeln publicerades 31 augusti 2022

Grattis Bjurholm!

Vi har idag fått veta att vi blivit beviljade ett statligt bidrag på 103 664 000 kronor genom Kammarkollegiets delegation för ekonomi i balans och genomförande av projekt Diamanten.

Ballonger

Statsbidrag

Kammarkollegiets delegation för ekonomi i balans har den 25 augusti fattat ett första beslut om att dela ut 207 miljoner till åtta kommuner och två regioner. För Bjurholm handlar det om ett investeringsbidrag på 97 500 000 kronor som en delfinansiering av projekt Diamanten, en byggnation av ett nytt kombinerat äldreboende, förskola, storkök och matsal. Men även en delfinansiering av energieffektiviseringsåtgärder på fyra större fastigheter med 6 164 000 kr. Bjurholm får totalt drygt 103 miljoner av dessa 207 miljoner.

Ekonomiska åtgärder

Detta är ett kvitto på att vi har haft rätt fokus på ekonomiska åtgärder som behöver genomföras för att vi ska få en bättre ekonomi på lång sikt. Vi har haft en relativt okomplicerad och lättbedömd ansökan enligt delegationens ordförande, Clas Olsson. Detta kommer skapa betydligt bättre förutsättningar för att Bjurholms kommuns ekonomi ska kunna växa sig starkare ekonomiskt. Men framförallt att vi får förutsättningar att skapa en bättre arbetsmiljö för både de som bor, jobbar och vistas i vår äldreomsorg, skolmatsal och förskola.

Vad händer nu

Det som kommer hända nu är att vi fullföljer kommunfullmäktiges beslut och presenterar ett förslag till finansieringslösning och slutligt ställningstagande till projekt Diamantens genomförande till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.