Artikeln publicerades 9 september 2022

Insamling av lantbruksplast i Bjurholm

Insamlingsplats i Bjurholm är Hedman & söner, gamla Bjurholmssågen torsdag den 15/9 kl.15.00-19.00 och fredag den 16/9 kl.10.00-15.00. Insamlare Staffan Svensson, 070-626 93 23.

För att få lämna använd fiberduk, odlingsfolie måste handling som visar att återvinningsavgiften är betald uppvisas. Kan sådan handling inte uppvisas blir du nekad avlastning.

De olika plastfraktionerna skall färgsorteras, vit och transparent plast sorteras i en "vit fraktion" övriga färger eller med tryck blandas i en "färgad fraktion".

Tippning på andra tider än de ovan angivna betraktas som miljöbrott och kommer att polisanmälas.

SMS- avisering

Du kan anmäla dig till en SMS-lista för att få påminnelse när listan uppdaterats för insamling.
Skicka ett SMS med texten "Lantbruksplast Västerbotten" till nummer 711 40 så läggs numret du skickar ifrån med på listan.
Kretslopp & Recycling i Sverige AB