Artikeln publicerades 19 september 2022

Ombyggnationer på Castorskolan

Sedan flera år tillbaka har kultur- och utbildningsnämnden arbetat för att förbättra skollokalerna på Castorskolan. Några exempel är att nya fönster har installerats på delar av skolan, taket på biblioteket är bytt, skolans brandlarm och låssystem har uppdaterats och under våren och sommaren 2022 har vissa delar av fasaden renoverats.

Rubinens lokaler

Nu är det dags för Rubinens lokaler, alltså den skolbyggnad som står ovanför Systembolaget. Under hösten 2022 kommer det att påbörjas en rivning av den gamla byggnaden och en ny skolbyggnad med ungefär samma storlek ska sedan byggas upp på samma plats.

Under byggtiden kommer ytan runt Rubinen att spärras av med hjälp av byggstaket. Detta innebär att den nedre ingången till skolgården mellan Rubinen och Fritidshemmet som ligger mot Kyrkogatan kommer att stängas under byggtiden. Den övre ingången vid klätterställningen kommer att finnas kvar. Redan under vecka 42-43 kan viss uppsättning av bland annat byggstängsel förekomma.

Rivningen av gamla lokalen beräknas starta vid höstlovet (v.44) då också eleverna som idag har sina klassrum i Rubinen kommer att flytta in i andra klassrum på skolan.

Bygget beräknas pågå fram till hösten 2023 och kommer att ge oss en helt ny lokal med tre stora, moderna klassrum med tillhörande grupprum, mötesrum, fler toaletter och bättre personalutrymmen. Efterlängtat och jättespännande med nya lokaler men det kommer också att krävas lite tålamod då det blir mycket som händer runt om skolan.