Artikeln publicerades 26 september 2022

Krisberedskapsveckan

Under Krisberedskapsveckan 26 september–2 oktober pågår olika aktiviteter i länet som syftar till att stärka var och ens beredskap.

Den 26 september–2 oktober är det åter dags för Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder kampanjen och årets tema är mat.