Artikeln publicerades 29 september 2022

Bjurholm är fortfarande i topp när det gäller tillgänglighet på webben

Av 1 785 webbplatser som testats i årets Inkluderingsbarometer tillhör Bjurholm de bästa.

Företaget Funka Nu AB har testat webbplatserna utifrån 10 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel). Inkluderingsbarometern väger samman typ av fel med antalet gånger de återfinns på webbplatsens startsida. Därefter rankas alla testade webbplatser utifrån det sammanvägda resultatet.

”Jag är glad att kommunen har satsat på vår nya webb och att vi åter igen hamnar i topp. Arbetet med tillgänglighet är viktigt och något vi alla måste tänka på ute i våra verksamheter”, säger Bibbi Eklund, kommunikatör i Bjurholm.

Del av topplaceringar ur Inkluderingsbarometern

Årets rapport visar att endast 130 av 1 785 webbplatser klarade av de utvalda testerna! En liten förbättring från förra året då bara sju webbplatser klarade testet.

*Inkluderingsbarometern genomfördes under vecka 38, 2022. Det är två år efter att lagstigningen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft, den 23 september 2020. Barometern, som genomförs varje år av Funka, mäter hur väl en webbplats uppfyller denna lag. Inkluderingsbarometern innefattar kommuner, myndigheter, samt andra aktörer som berörs av lagstiftningen om tillgänglighet.