Artikeln publicerades 13 oktober 2022

Vår livsstil påverkar vår hälsa mycket

Hjärt-Lungfonden har tagit fram broschyrer ”Friskt liv” på lättläst svenska och engelska. Samtliga tips vilar på vetenskaplig grund. Professor och livsstilsforskare Mai-Lis Hellénius vid Karolinska Institutet och Anette Jansson, dietist och folkhälsovetare, Hjärt-Lungfonden är vetenskapligt ansvariga för broschyrerna.

Broschyr på svenska - Hjärt- och lungfonden

Klicka på bilden för att läsa broschyren i Pdf- format

Broschyr på engelska Hjärt- och lungfonden

Klick on the picture to read the broschyr in Pdf- format