Artikeln publicerades 31 oktober 2022

Faktura fritidshus

I veckan skickas fakturor till kommunens fritidshusägare gällande sophämtning för säsongen 2022.

Fakturan innehåller följande:

  • Grundavgift: 482 kronor/år
  • Hämtningsavgift för det gröna kärlet: 500 kronor/år, viktavgift 3.50 kronor/kilo
  • Hämtningsavgift för det bruna kärlet: 175 kronor/år, viktavgift 1.75 kronor/kilo

Fritidshusägare med beviljad dispens för uppehåll i sophämtning debiteras enbart grundavgift.