Artikeln publicerades 30 november 2022

Sandcontainer

Det finns gratis halkbekämpningsmedel i form av krossat smågrus att hämta för fastighetsägare i Bjurholm. Containern är placerad på parkeringen vid Bilevi´s.

Sandcontainer

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och sopkärl.

Är containern tom ring 0932-141 14 och gör en felanmälan om detta.