Artikeln publicerades 5 december 2022

Skabbräv i Bjurholms tätort

Vi har fått in en anmälan om att det rör sig en skabbräv i Bjurholms tätort. Skabbangreppet försvagar räven därför söker den sig till bebyggelse där den enkelt kan finna mat i t.ex. komposter eller bli matad. Risk finns att den sprider smittan till andra djur, framförallt hund. Skabben ger rävarna en lång plågsam tid tills de svälter ihjäl av svaghet.

Inom tätbebyggt området

För att få skjuta en räv inom detaljplanlagt område krävs tillstånd från polisen. Tillstånd är sökt och vi väntar på besked. Om och när tillstånd beviljas har vi två kommunjägare som genomför skyddsjakt åt kommunen. Vi kommer då att förmedla anmälarnas kontaktuppgifter vidare till kommunjägaren. Tänk på att kommunjägarna arbetar på frivillig basis så det är inte säkert att utryckning kan ske omedelbart. Jakt på skabbräv kan ta tid då rävarna hela tiden rör på sig och jägarna inte hinner fram till den plats där de senast observerats.

Utanför tätbebyggt område

Där det inte är tätbebyggt område är det jakträttsinnehavare som ska kontaktas. Du når dessa genom markägaren.