Artikeln publicerades 12 december 2022

Umeåregionen beviljas närmare 7,7 miljoner från EUs regionala utvecklingsfond för näringslivs- och samhällsutveckling

Umeåregionen beviljas närmare 7,7 miljoner från EUs regionala utvecklingsfond för näringslivs- och samhällsutveckling. Sedan tidigare har Region Västerbotten beviljat närmare 5.5 miljoner och den totala omslutningen omfattar drygt 18,4 miljoner.

Näringslivskontoret i Bjurholms kommun har tillsammans med näringslivskollegorna i kranskommunerna; Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors skrivit fram projektet ”Attrahera flera”. Projektet ska bidra till att förbättra företagens förutsättningar, minska sårbarhet och stärka klusterbildningar samt ge stöd till att ta fram hållbara affärsmodeller.

Näringslivet, kommunerna och andra företagsfrämjare ska sam- agera för att ta fram hållbara lösningar på gemensamma utmaningar. De centrala aktiviteterna kommer att ske inom kompetensattraktion, samhällsattraktion och företagsattraktion. Näringslivskontoren har i många år samarbetat i projekform och med detta projekt kommer kommunerna att sam-agera ännu mera för att stärka regionens attraktionskraft.

Nytt med detta projekt är att även Umeå kommun går in som medfinansiär vilket stärker banden ytterligare mellan företagen och näringslivslivskontoren i Umeåregionen.

”Vi ser tydliga områden där vi behöver knyta näringsliv och kommunerna ännu närmare varandra” säger Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare på Bjurholms kommun som välkomnar beslutet som är väldigt viktigt för Bjurholms kommuns fortsatta näringslivsarbete.

Projektägare är Vännäs Kommun och projektet startar 2023-01-01 och pågår tom 2025-12-31.