Artikeln publicerades 19 december 2022

Lokala trafikföreskrifter för skoterleder

Bjurholms kommun har infört lokala trafikföreskrifter för skoterleder för säsongen 2022-2023. Detta är en provperiod och kommer att utvärderas till våren för att eventuellt besluta om det ska fortgå även nästa säsong.

Flygfoto - skoterleder

Syftet med föreskriften är att möjliggöra tillgång för terrängfordon till centrala Bjurholm under vintersäsong.

Målet är att kunna bidra till en ökad handel lokalt men att samtidigt reglera trafiken för att bibehålla säkerhet och minimera potentiella olycksrisker.

  • Blå led: Centrumled tidsreglerad öppen kl.10.00-19.00, övrig tid är centrumleden stängd.
  • Gul led: Anslutningsled, möjligt för boende att ansluta sig till skoterled
  • Rosa led: Befintlig skoterled