Artikeln publicerades 27 december 2022

Visselblåsarfunktion - anmälan om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden

Bjurholms kommun har nu en funktion för visselblåsning. En visselblåsarfunktion innebär att kommunen erbjuder anställda och invånare en kanal där de kan göra en anmälan om de misstänker att någon med ledande ställning inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att sådana typer av händelser kommer till kommunens kännedom även om den normala kommunikationsvägen via chef, personalavdelning, facklig företrädare etcetera av någon anledning inte är möjlig. En visselblåsarfunktion förebygger risker som kan skada verksamheten och skapar transparens gentemot medborgare och anställda.

Läs mer om funktionen via länkarna längst ner på sidan.