Artikeln publicerades 16 januari 2023

Resultat medborgarundersökning 2022

Årligen gör kommunen en undersökning där medborgarnas uppfattning om kommunens olika delar mäts.

Undersökningen ska ge kommunens invånare en möjlighet att tycka till och ge kommunen en bild av hur invånarna ser på sin kommun. Resultatet redovisas till politiker och några av måtten ingår i kommunens målarbete och redovisas i Årsredovisningen. Undersökningen består av 40 frågor som delas in under 15 områden.

Resultat 2022

Nedan redovisas resultatet per område, det var 90 stycken som svarade och max värdet per område är 5.

Resultat 2022

Område

Resultat (max 5)

Kommunen är en bra plats att bo och leva på

4,4

Information

3,7

Bemötande och tillgänglighet

3,7

Kommunikationer

3,0

Gator och vägar

3,65

Gång och cykelvägar

3,2

Renhållning

4

Vatten och avlopp

3,4

Räddningstjänst

3,9

Helhetsbedömning anläggningar

3,2

Helhetsbedömning nöjesutbud

3,2

Förskolan

3,1

Grundskolan

2,8

Äldreomsorg

3,1

Stöd till utsatta personer

2,2