Artikeln publicerades 17 januari 2023

NCC Sverige AB blir entreprenör för projekt Diamanten

Kommunstyrelsen har idag beslutat om att utse NCC Sverige AB som entreprenör för projekt Diamanten efter genomförd upphandling. Kommunen fick fyra anbud från etablerade företag, NCC, Skanska, Nåiden Bygg och OF Bygg.

Vad händer nu?

I första steget kommer ett samverkansavtal att tecknas med NCC. Därefter startar en projektering som vi kallar för FAS 1. Under denna fas kommer projektets organisation att förändras. Tillsammans med NCC kommer en gemensam projektorganisation att etableras. Till denna fas kommer även en större delaktighet från verksamheterna att vara nödvändig.

FAS 1

Nu börjar vi arbeta med detaljerna för hur fastigheten ska utformas och anpassas till verksamheterna på bästa sätt, utifrån den framtagna programhandlingen. FAS 1 bedöms pågå under våren och sommaren och kommer resultera i ett färdigt förslag på fastigheten som ska rymmas ekonomiskt inom fastslagen budget.

FAS 2

Nästa fas, FAS 2 kommer att vara själva byggprojektet och om allt flyter på kommer första spadtagen tas efter sommarsemestern 2023. Byggprojektet förväntas ta cirka 18 månader.

Den nya projektorganisationen kommer nu att skapas och mer information om vad som händer i projektet kommer att publiceras löpande.