Artikeln publicerades 6 mars 2023

Pressmeddelande: Flera kommuner tecknade nya medborgarlöften tillsammans med polisen

Polismyndigheten har tecknat nya medborgarlöften med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Umeå kommun.

Gruppbild medborgarlöften 2023

Madelaine Jakobsson, Nordmaling, Christina Lidström, Bjurholm, Hans Lindberg, Umeå , Michael Rystedt, Lokalpolisområde Umeå, Anna Frej, Vännäs, Petra Andersin, Robertsfors, Mathias Haglund, Vindeln

I slutet av förra veckan samlades representanter för alla närliggande kommuner för att tillsammans med polisen underteckna sina medborgarlöften som för Umeå gäller åren 2023–2024 och för övriga kommuner 2023–2025.

Alla kommuner skriver under egna löften

Alla kommuner i vårt närområde har sedan många år tillbaka haft medborgarlöften tillsammans med polisen. I år är dock första året som Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun och Umeå kommun träffades och tog ett gemensamt grepp vid tecknande av medborgarlöften med Polismyndigheten. Medborgarlöftena i respektive kommun baseras på områden som polisen tillsammans med kommunen ser som prioriterade utifrån lokal lägesbild. Prioriteringen har gjorts genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare samt resultat från olika undersökningar, till exempel trygghetsenkäter.

Varför medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polis/kommun

Samverkansöverenskommelse

Förutom medborgarlöften, har kommunerna och polisen samverkansöverenskommelser. Dessa reglerar förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Kontaktpersoner

Michael Rystedt
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Umeå
Telefon: 010-568 22 53
E-post: michael.rystedt@polisen.se

Christina Lidström
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0932-140 16
E-post: christina.lidstrom@bjurholm.se

Signering Christina och Michael

Signering Christina Lidström och Michael Rystedt