Vattenläckan på Klockarvägen är åtgärdad

Ta gärna lös silarna och renspola kranarna.