Artikeln publicerades 19 april 2023

Johannesgården är nu stängd

Socialnämnden beslutade att stänga Johannesgården 2022-12-07 § 38.

Arbetet med att tömma lokalerna samt flytta boende till Bjuregården/Smörblomman och Solrosen är genomfört.

Personalen som har bemannat Johannesgården arbetar nu på Smörblomman.