Artikeln publicerades 19 april 2023

Start workshop Diamanten

Måndag den 17 april träffades representanter från Bjurholms kommun och NCC i Folkets Hus för en gemensam uppstart inför FAS 1 i projekt Diamanten.

Gruppfoto - projekt Diamanten

Gruppfoto: projekteringsledare, installationsledare, projektchefer, verksamhetsrepresentanter, kalkylspecialist, arkitekt och verksamhetsansvariga framför fastigheten Arrendatorn.

Projektledare Bo Bäckström informerade om projektet gång som nu har pågått i drygt fyra år.

Representanter från verksamheterna förskolan, äldreomsorgen och köket berättar om sina verksamheter.

Samverkan

I projektet ska vi alla samverka och göra allt för att det ska bli ett bra projekt. NCC och Bjurholms kommun ska tillsammans forma projektet.

Samverkansavtal är skrivet och det ska planeras inför byggandet i FAS 1.

Information om vad som händer i projektet kommer att publiceras löpande på webben.