Artikeln publicerades 25 april 2023

Bjurholm årets kommun i Västerbotten

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde fick Bjurholms kommun en positiv utmärkelse från Hela Sverige ska leva. Bjurholm visar engegemang, vilja, inspiration och framtidstro.

Utmärkelse Årets kommun 2023

Gun Rehnman, Christina Lidström, Magnus Strömberg, Reneé Olofsson

Motivering

Den minsta kommunen i landet men med en framtidsanda som borde väcka avund hos många andra kommuner i landet. Här spirar kraften. Inte minst i de jordbruk som har vågat satsa på närproducerat, den lokala kraft som genomsyrar hela kommunen. Bjurholms kommun har också under ett flertal år tillhört de allra främsta företagsvänligaste kommuner i hela Norrland. Med många företag och det senaste året bland annat 35 nystartade. Vilket i sig talat för den starka entreprenörsanda som präglar kommunen.

En kommun som vågar tänka framåt, vilket nu bevisas i en stor satsning på kombinerat äldreboende/förskola i samma hus. Kontakterna mellan alla generationer har alltid varit en framgång för lokalsamhället. Satsningar har också gjorts på renovering och energieffektiviseringar av simhall, skollokaler och bostadsbestånd.

I Bjurholms kommun finns också all den service som människor behöver för att leva ett gott liv, samt en fantastisk natur som inbjuder till alla slags fritids/friluftsaktiviteter, året runt. Där människor kan leva fritt och tryggttillsammans i en vänlig och omfamnande tillvaro och göra det lätt att bo i en framåtsträvande bygd.

Vi har under många år utdelat utmärkelsen ÅRETS KOMMUN, som tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för balans och ett tydligt ställningstagande; Att alla områden i kommunen behöver utvecklas för att Hela kommunen ska leva!

Bjurholms kommun är en värdig vinnare av utmärkelsen:
Årets kommun i Västerbottens län.

Kusfors 24 april 2023
Hela Sverige ska leva Västerbotten
Lars Westerlund, ordförande

Gåvointyg - Här är din get!

Barnmissionen har mottagit en gåva för inköp av en get till våra näringsprogram. Bjurholms get heter Bäääävern.

Geten kommer att skänkas till en familj som lever under svåra levnadsförhållanden. Barnmissionen delar ut getter i flera afrikanska länder samt i Moldavien.

Gåvointyg - Här är din get - Bäääävern