Artikeln publicerades 29 maj 2023

Fältarbeten utförs i Bjurholm vecka 23

Under tiden 5/6--9/6 kommer Norconsult att utföra fältarbeten i kommunen. De kommer vara iklädda varselkläder med företagslogo väl synlig.

Fältarbetare Norconsult

Fältarbetare på uppdrag, Norconsult

Fältarbetet kommer genomföras i större delen av kommunen, främst längs Öreälven, men även i Bastuträsk och en del i kommunens västra delar. De kommer fotografera bebyggelse och miljöer. Norconsult kommer både ha kamera och surfplatta/iPad med sig i fält. Arbetet de utför ska ingå i ett kommunövergripande kulturmiljöunderlag som kommunen tar fram.