Artikeln publicerades 30 maj 2023

Samråd Salsberget vindkraftspark

PNE Sverige AB utreder möjligheten för vindkraft vid Salsberget, Bjurholms kommun.

Vindkraft, Sweco Sverige AB Greta

Vindparken planeras bestå av upp till 29 st vindkraftsverk med en totalhöjd på maximalt 300 meter. Vindkraftparken är belägen ca 25 km väster om Bjurholm.

Ett samrådsunderlag med information om projektet har tagits fram för vindkraftsparken.

Samrådsmöte

Den 15 juni 2023, kl.15.00-20.00 PNE Sverige AB bjuder in till samrådsutställning i form av öppet hus i Karlsbäcks skola. Två kortare presentationer kommer hållas kl.16.30 respektive kl.18.30.

Du är varmt välkommen att komma dit för att titta på vår utställning, ställa frågor och prata med oss från PNE Sverige AB och Sweco.