Artikeln publicerades 8 juni 2023

Vad tycker du som medborgare om Bjurholms kommun?

Kommunen gör en undersökning årligen bestående av två frågor och ett antal påståenden med svarsalternativ. Du som medborgare får nu en möjlighet att tycka till. Resultatet kommer att presenteras på webben.

Enkäten finns tillgänglig till och med 2023-10-31 och du som svarar är anonym.

QR- kod medborgarundersökning 2023

QR-kod till enkäten