Artikeln publicerades 21 juni 2023

Information om restaureringsåtgärder efter flottledsrensningen av Öreälven

Grävmaskin i vattendrag

Inom projektet Ecostreams for LIFE arbetar Länsstyrelsen Västerbotten med att återskapa ett mer naturligt vattendrag genom att lägga tillbaka upprensade stenblock och öppna avstängda sidofåror som rensats bort/stängts av under timmerflottningen.

Under sommaren kommer 2-3 grävmaskiner att vara verksamma i Öreälven i området kring Bjurholm, framförallt längs sträckan från Näslandsforsen ned till Lagnäset. Arbetet pågår från juli till oktober.

Du som paddlar i området

  • Skyltar kommer att finnas uppsatta i vattendraget för att uppmärksamma dig som paddlar kanot om en grävmaskin finns i området.
  • Om du stöter på en grävmaskin i vattendraget, paddla lugnt in till strandkanten och påkalla arbetsledarens uppmärksamhet (person i gul väst).
  • Passera maskinen när arbetsledaren signalerar att det är säkert.