Artikeln publicerades 28 juni 2023

Upphävt eldningsförbud i Västerbottens län

Beslutet innebär att eldningsförbudet upphävs onsdag den 28 juni kl.08.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets kommuner och räddningstjänster. 

  • Brandrisken har minskat, men det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll.
  • Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig.
  • Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Håll dig informerad via kommunens webb, länstyrelsen eller MSB.