Artikeln publicerades 4 juli 2023

Viktig information till elever som tar bussen till Liljaskolan i Vännäs

Liljaskolan har ändrat sina schematider vilket leder till ändringar på linje 144.

Ändrade schematider och busstider
Liljaskolan ändrar inför höstterminen 2023 sina schematider på grund av nationella krav. Elever vid Liljaskolan kommer under höstterminen att kunna börja sina lektioner från kl. 08.30 och sluta kl. 15.25. Detta kan variera beroende på vilket schema eleven har.

Linje 15
Eftersom schematiderna ändras, kommer Liljaskolans elever inte att hinna med avgången med linje 15 från Liljaskolan kl. 15.11. Länstrafiken kommer därför att senarelägga linje 15 från Vännäs till Bjurholm. Turen kommer att avgå kl. 15.30 i stället för som tidigare kl. 15.11 från Liljaskolan och vara framme i Bjurholm kl. 15.55 i stället för kl. 15.35. Detta innebär att elever som bor i Bjurholms byar inte kommer att hinna med anslutningsbussarna ut till byarna som avgår kl. 15.40.

En senare avgångstid för bussarna som går ut till byarna är inte möjligt. Detta eftersom Castorskolans elever åker med i dessa bussar, de slutar sin skoldag senast kl. 15.25. Att vänta med avgången till kl. 15.55 skulle innebära en orimligt lång skoldag för de yngre eleverna. För eleverna fram till årskurs 9 är kommunen skyldig att erbjuda kollektivtrafik eller skolskjuts. Detta upphör när eleverna börjar gymnasiet.

Har du frågor angående de förändrade schematiderna, vänligen kontakta Liljaskolan.

Har du frågor med anledning av de förändrade tidtabellerna, vänligen kontakta Länstrafiken via mail: brev@tabussen.nu