Artikeln publicerades 19 september 2023

Nu kan du lämna dina synpunkter

Nu finns ett förslag på renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering att ta del av. Dina synpunkter måste lämnas skriftligt senast 2023-10-23.

Information och dokumentet hittar du i vår digitala anslagstavla.

Du kan klicka in dig längst upp på sidan eller via länk under relaterat innehåll.