Artikeln publicerades 20 september 2023

Bjurholms kommun har det bästa företagsklimatet i Västerbottens län

Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet.

Rankingkarta 2023

Rankingkarta 2023

Kommunen landar på plats 41 av totalt 290 och har ökat 23 placeringar sedan förra året. Kommunen hamnar på plats 16 i det för rankingen tungt vägande sammanfattande omdömet och på plats 3 i landet när det kommer till frågan om konkurrens från kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsens ordförande, Christina Lidström, gläds åt resultatet:
-"Det är glädjande att se att Bjurholms företag upplever en förbättrad service och bemötande från kommunens tjänstepersoner. Ömsesidigt förtroende och förståelse är särskilt viktigt i kontakterna mellan företagare och de myndighetsutövande enheterna inom kommunen och därför är det extra roligt att se att Bjurholms företag upplever en bättre förståelse för företagens verksamheter vid kontakter med Bjurholms kommun."

Att vara företagare handlar om att driva saker framåt. Tillsammans med sina medarbetare skapar företagen skatteintäkter som omvandlas till offentlig välfärd i form av skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende m.m. Med andra ord så tjänar hela samhället på att det går bra för företagen.

"I tider när kommunen kämpar för att locka inflyttare, är nöjda företagare kanske de bästa ambassadörer en kommun kan ha", säger Bjurholms näringslivutvecklare Claudia Wieczorek

Om Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2023 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från ca 32 000 företagare och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.

Christina Lidström kommunstyrelsens ordförande, Mats Andersson Svenskt Näringsliv

Christina Lidström kommunstyrelsens ordförande och Mats Andersson Svenskt Näringsliv