Artikeln publicerades 29 september 2023

Enkätundersökning riktad till företagare i Bjurholm

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger bland annat att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten.

Genom att följa den nya lagen ges kommunerna goda möjligheter att förebygga fler brott.

Enkätundersökningen är en av aktiviteterna för att samla information om läget i Bjurholms kommun.

Du som företagare svarar på enkäten anonymt och vi får en lägesbild om brott bland företagare i Bjurholm.

Enkäten är öppen till och med 2023-11-30.

Länk till enkäten finns under relaterat innehåll.