Artikeln publicerades 13 oktober 2023

Livsmedelsverket lanserar e-tjänster som ska förenkla för livsmedelsföretag

Nu byter Livsmedelsverket ut ett 20-tal blanketter mot e-tjänster. Detta ska underlätta kontakten mellan livsmedelsföretag och Livsmedelsverket.

Digitaliseringen ska förenkla det administrativa arbetet för livsmedelsföretagare men även för handläggare på Livsmedelsverket. I den första omgången finns möjlighet för företag att digitalt anmäla att de tänker tillverka eller sälja någon av livsmedelskategorierna:

  • viss tillskottsnäring
  • modersmjölksersättning
  • livsmedel för speciella medicinska ändamål
  • ”fri-från” livsmedel
  • komplett kostersättning för viktkontroll

- "Vi räknar med att de nya tjänsterna ska vinna tid och förenkla för företag och myndigheter. De företag som fått testa tjänsterna i förväg har varit nöjda och tror bland annat att det kommer att gå fortare att lansera nya produkter på den svenska marknaden", säger Ellen Edgren, tf chef för enheten för livsmedelshygien

Senare under 2023 kommer fler e-tjänster som ska underlätta hanteringen för företag och myndigheter.