Artikeln publicerades 31 oktober 2023

Faktura fritidshus

I dagarna kommer Bjurholms kommun att skicka ut fakturor till kommunens fritidshusägare gällande sophämtning för säsongen 2023.

Faktura med bankdosa och penna, Mostphotos

Fakturan innehåller följande:

  • Grundavgift: 530 kronor/år.
  • Hämtningsavgift för det gröna kärlet: 491 kronor/år, viktavgift 4 kronor/kilo.
  • Hämtningsavgift för det bruna kärlet: 210 kronor/år, viktavgift 2 kronor/kilo.
  • Fritidshusägare med beviljad dispens för uppehåll i sophämtning debiteras grundavgift.

Enligt kommunens Renhållnings- och avfallstaxa 2023 antagen av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 80.