Artikeln publicerades 15 december 2023

Enheten för stöd och öppna insatser

Enheten är ny i sin roll och samlar allt som rör dig som invånare i vår kommun, kopplat till dina vardagliga behov.

En hand som håller i lite jord där det börja gro

Inom området stöd och öppna insatser hittar du det mesta som du kan behöva hjälp och stötting med. Här hanteras frågor som rör migration, arbetsmarknadsfrågor, brottsförebyggande arbete, Posom, Samordningsförbundet, färdtjänst och riksfärdtjänst, daglig verksamhet (Knytpunkten) med mera.

Kontaktuppgifter

Enheten hör till socialnämnden, kontaktuppgifter till socialnämndens olika enheter.