Artikeln publicerades 15 december 2023

Sandcontainer

Det finns gratis halkbekämpningsmedel i form av krossat smågrus att hämta för fastighetsägare i Bjurholm. Containern är placerad på parkeringen till vänster om Lilla Skafferiet.

Sandcontainer

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och sopkärl.

Är containern tom ring 0932-141 14 och gör en felanmälan om detta.