Artikeln publicerades 2 januari 2024

Nu kan bygget av Diamanten starta i Bjurholm

Efter flera års planerande och utredande kan vi starta bygget av Diamanten. Vilket innebär att det kommer bli nya ändamålsenliga lokaler för äldreboenden, hemtjänst, förskoleplatser, produktionskök och en skolmatsal. Byggstart planeras starta i mars och beräknas vara klart i slutet på 2025.

Översiktsvy - Arkinova

Bild från Arkinova

Byggstart (FAS2)

Kommunen har bedömt att parternas samverkan har fungerat tillfredsställande och har nu tecknat ett totalentreprenadkontrakt med NCC Sverige AB. Parterna har enats om en kontraktssumma som ligger inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget på 210 miljoner kronor. Nu kan vi genomföra byggprojektet (FAS2).

Diamanten

Diamanten blir en ny byggnad i centrala Bjurholm som omfattar 40 platser för vård- och omsorgs-boende, lokaler för hemtjänsten, en förskola med plats för ca 90 barn fördelade på sex avdelningar, ett produktionskök och en skolmatsal. Köket ska producera upp till 550 luncher per dag och 120 middagar. Matsalen ska ha utrymme för minst 150 gäster.

– Diamanten blir navet i en stimulerande och utvecklande förskola och äldreomsorg där verksamheterna berikas av varandras närhet och ger möjlighet till spännande möten och utveckling. Vi är glada över att ha NCC med oss i detta projekt för bästa resultat av planering, projektering och drift, säger Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande.

Ekonomi

Syftet med Diamanten är att nå en ekonomi i balans som ska leda till bättre utnyttjande av både lokaler och resurser som dessutom ger en attraktiv och god arbets- och boendemiljö. Tillsammans med NCC har en detaljprojektering genomförts med verksamheterna. En kontraktssumma har tagits fram med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen som sker i omvärlden. I en risk- och möjlighetslista har hänsyn tagits till en riskavsättning för risker man bedömer skulle kunna inträffa. Avtalad kontraktssumma och riskavsättningen finns medräknad inom ramen för investeringsbudgeten på 210 miljoner kronor.

Talespersoner

Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande

Jimmy Johansson, kommunchef

Hans Edlund, fastighetschef

Bo Bäckström, projektledare

Daniel Ödling, avdelningschef NCC Sverige AB

Robert Hortlund, projektchef NCC Sverige AB