Artikeln publicerades 25 januari 2024

Har du inte kvar broschyren?

Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades till alla hushåll i Sverige 2018 på uppdrag av regeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet.

Broschyr om krisen eller kriget kommer, MSB

Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it- attacker till militära konflikter.

Saknar du din broschyr är du välkommen till kommunkontorets reception för att hämta ett exemplar.

Broschyren om krisen eller kriget kommer, MSB i ett ställ