Artikeln publicerades 30 januari 2024

Militära transporter längs landsvägarna

Under framför allt vecka 6 och 11 kommer det att röra sig militära transporter längs landsvägarna. Det beror på att Försvarsmakten övar.

Militära transporter Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Den 4–15 mars deltar Försvarsmakten i övning Nordic Response 24 som genomförs i Norge och Finland. Övningen är en del av en stor övningsserie inom Nato – Steadfast Defender 24. Den är viktig för Sveriges förberedelser inför ett Nato-medlemskap.

Syftet med övningen är att tillsammans med Sveriges allierade och Natoländer öva försvaret av Nordkalotten samt att ta emot förstärkningar av internationella förband inom ramen för Nato.

I samband med övningen sker en del militära transporter längs landsvägarna. De kommer framför allt att ske under vecka 6 och vecka 11.

Länsstyrelsen, Försvarsmakten och berörda kommuner samverkar inför och under övningen för att övningen ska få så liten påverkan på allmänheten som möjligt.

Hur påverkar det mig?

  • Du kan se militär personal och militära fordon på både väg och järnväg samt i områden där de normalt inte befinner sig. Det kan också röra sig utländsk trupp i norra Sverige, då vissa av de 14 nationer som deltar i Nordic Response 24 färdas genom Sverige på väg till övningen.
  • De militära transporterna kan påverka framkomligheten i trafiken.
  • Det finns risk för ökat buller i samband med flygningar som genomförs dygnet runt.

Vad behöver jag tänka på?

  • Försvarsmakten övar för att öka sin förmåga att försvara Sverige. Prata med nära och kära om de blir oroliga av den ökade militära närvaron.
  • Bryt inte en militärkolonn. Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig.
  • Om du bor eller reser genom områden där militära transporter sker bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar. Följ trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.
  • Det är förbjudet och livsfarligt att beträda Försvarsmaktens övningsfält när de är avlysta för militär verksamhet.
  • Det är förbjudet enligt Skyddslagen att flyga drönare över skyddsobjekt med foto- och avbildningsförbud.
  • När Försvarsmakten genomför större övningar är det inte ovanligt att främmande makt sprider falsk information för att misskreditera verksamheten. Det är därför viktigt med källkritik. Tänk efter vem som är avsändare av informationen och vilket syfte avsändaren kan ha innan du delar det vidare.
  • Försvarsmaktens övningsverksamhet är också av intresse för främmande makt som vill skaffa information om skyddsvärda platser, verksamhet och materiel. Var uppmärksam om du ser något som avviker från det normala och rapportera detta till Vakthavande Befäl, Norra militärregionen på telefonnummer 0921-34 91 00. Misstänkt pågående brottslig verksamhet rapporteras omgående till Polisen på 112.