Artikeln publicerades 7 februari 2024

Nya stöd till företag - förädling och diversifiering

Bild på charkuterier och tunnbröd

Från och med den 1 februari finns det två nya investeringsstöd för företagare att söka för förädling och diversifiering.

Förädling

Förädlingsstödet syftar till att främja en robust livsmedelskedja, minska sårbarheten för företag och öka landets livsmedelsproduktion. Stödet kan sökas av mindre företag som vill förädla och omvandla jordbruks-, trädgårds-, rennärings- eller naturprodukter till olika livsmedel. Förutom jordbruks- och trädgårdsprodukter kan förädlingen omfatta renkött och vilt samt bär, örter, och blommor.

Närmare 190 miljoner kronor har fördelats ut till länsstyrelserna och Sametinget som handlägger stödet. Det är möjligt att få upp till 40 procent av investeringskostnaden i stöd, som högst 1,2 miljoner kronor.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diversifiering

Diversifiering innebär i detta sammanhang andra verksamheter som en jordbruksföretagare kan bedriva på sin fastighet förutom traditionellt jordbruk, trädgårdsodling, rennäring eller livsmedelsförädling. Det kan till exempel vara entreprenad, kursverksamhet, upplevelser, omvårdnad eller turism.

Stödet sträcker sig även till förädling av produkter som inte är avsedda för mänsklig konsumtion, såsom träprodukter, smådjursfoder och hudvårdsprodukter.

Målet med detta stöd är att främja näringslivsutvecklingen på landsbygden och därigenom generera tillväxt och sysselsättning. Genom att diversifiera och ha flera olika typer av verksamheter, kan företagen minska sin sårbarhet och skapa en stabilare grund att stå på.

Det är möjligt att erhålla upp till 40 procent av investeringskostnaden i form av stöd, med en maximal summa på 800 000 kronor. Detta ekonomiska stöd syftar inte bara till att underlätta för företagare att ta steget mot diversifiering utan bidrar också till att diversifiera och stärka den lokala ekonomin på landsbygden. Att investera i olika områden av en verksamhet kan öppna upp nya möjligheter och skapa en mer hållbar och motståndskraftig verksamhet över tid.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.