Artikeln publicerades 8 februari 2024

Avspärrade områden

Arbetet med nya bussangöringen kommer att påbörjas under vecka 7. Även rivning av husen där Diamanten ska byggas kommer påbörjas. Viktigt att respektera avstängningarna.

Översikt arbetsområde vecka 7

Bussangöring

  • Trädfällning.
  • Stängsling i området runt ravinen längs badhuset.
  • Alltefter trädfällning blir klar, kommer vägen förberedas med att tina tjäle, inför att gräva ur bussgatan. Hantera en del snö i ravinen och riva stubbar. Går allt bra påbörjas rivningen av jordkällaren i slutet på vecka 7.

Tomt för placering av Diamanten

  • Rivningsarbeten påbörjas.
  • För Skolgatan, kan det bli att lägga ut tjältining för nytt läge HSP*-kabel (ca 3m bredd täckmattor).

*HSP- Högspänningskabel