Artikeln publicerades 26 februari 2024

Nya bussangöringen och Diamanten vecka 9

Arbetet med nya bussangöringen och rivning av husen på Diamanten tomten fortsätter under vecka 9.

Kartbild arbete DIamanten vecka 9

Kartbild arbetsområde Diamanten vecka 9

Nya Bussangöringen

  • Schaktarbeten nere i Ravinen med grävmaskin.
  • Förlänga betongtrumma i botten på ravinen.
  • Fortsätta tjältina den befintliga gamla vägen parallellt med badhuset.
  • Gräva ur tjältinade ytor.

Diamanten

  • För Skolgatan, tjältining för nya läget högspänningskabeln, när tinad sträcka är klar kommer det grävas för kabelgrav, ca 1m djup längsgående kanal.
  • Inhägnad med staket förändras eftersom arbetet förflyttar sig.
  • Från mitt i veckan kommer några parkeringar mot biblioteket tillbaka.
  • På Diamanten tomten pågår rivningen av de gamla husen.

Viktigt att avspärrningarna som sätts upp respekteras och följs!