Artikeln publicerades 4 mars 2024

Pressmeddelande - Bjurholm har beviljats Gröna lån

Kommuninvest har beviljat Bjurholms kommun Gröna lån för projekt Diamanten. Vilket innebär att Bjurholm gör skillnad för klimatet och miljön både under byggprocessen och med den färdiga byggnaden.

Vad innebär detta för Bjurholm

Detta innebär flera fördelar för Bjurholm. Det handlar om enkla processer för ansökan och återrapportering enligt ett klart och tydligt ramverk. Kommuninvest sköter all administration och rapportering till investerare. Priset blir dessutom bättre än för ett vanligt lån. Bjurholm fokuserar nu på att erbjuda trygghet och arbetsglädje för både personal och våra invånare med projekt Diamanten.

Uppfyllda kriterier för projekt Diamanten

Gröna lån kan beviljas inom åtta olika projektkategorier: miljöåtgärder, vattenhantering, klimatanpassningsåtgärder, gröna byggnader, energieffektivisering, avfallshantering, hållbara transporter och förnybar energi.

Gemensamt för dessa kategorier är att projektet måste:

  • Främja övergången till koldioxidsnål och klimattålig tillväxt.
  • Utgöra en del av sökandens systematiska miljöarbete.
  • Relatera till nationella och regionala miljömål.
  • Ha som mål att antingen minska klimatförändringarna eller anpassa verksamheten efter dem, alternativt omfatta miljöåtgärder på andra områden än klimatförändring.

Gröna lån

Kommuninvests gröna låneprogram är till för kommuner eller regioner som önskar accelerera sitt miljö- och klimatarbete. Det övergripande syftet med programmet är att främja övergången till ett koldioxidsnålt och klimattåligt samhälle.

För den som väljer Gröna lån för att finansiera en hållbar investering kommer pengarna från investerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för klimatet och miljön. Kommuninvests Gröna lån är ett viktigt verktyg för att underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister.