Artikeln publicerades 6 mars 2024

Nytt företagsstöd - energieffektivisering

Från 1 mars 2024 så finns ett nytt företagsstöd gällande energieffektivisering i företagen.

Stödet går i först hand till utbyte av företagens primära uppvärmningskälla, men kan i vissa fall lämnas till andra energieffektiviseringsåtgärder.

Stödet ligger på max 40%. Minsta investeringskostnad behöver vara 100 000 kr och maxkostnad som kan lämnas stöd för är 600 000 kr.

Ansökan kommer i nuläget vara öppen under 1 års tid (senast 28 februari 2025 måste en ansökan inkomma).

Om ett stöd beviljas så måste sedan alla kostnader vara tagna av företaget och allt behöver vara slutredovisat till Region Västerbotten senast 2025-09-30.