Artikeln publicerades 12 mars 2024

Förberedelser för byggbaracker

Grävarbete och markarbete kommer att utföras under onsdag eller torsdag denna vecka. Nästa vecka kommer byggbaracker placeras till vänster om ingången till Folkets Hus.

Kartbild med placering av byggbaracker.

Kartbild där den röda ringen visar placering av byggbaracker.