Artikeln publicerades 17 mars 2024

Nya bussangöringen och Diamanten vecka 12

Arbetet med nya bussangöringen och rivning av husen på Diamanten tomten fortsätter under vecka 12. Viktigt att respektera avspärrningarna.

Kartbild arbeten Diamanten vecka 12.

Kartbild över arbeten på Diamanten vecka 12.

Nya Bussangöringen

  • Fortsätta fylla på med grus parallellt med badhuset och på nya parkeringsytan.
  • Gräva på nya parkeringsytan som blir på gräsmattan mellan Rektorsgatan och ravinen. Byggtrafik går efter Rektorsgatan.

Diamanten

  • Rivning av de gamla husen fortsätter.
  • Byggbodar transporteras till området och börjar monteras från måndag.
  • Gräva fram en befintlig vattenledning.
  • Eventuellt påbörjas snöröjning för kommande husbygge.

Gångvägar ändras

  • Under tiden byggbodarna ställs på plats/monteras kommer gångvägen runt Folkets Hus passera byggparkeringen.
  • När bodarna är klara kommer gångvägen ändra så att man följer husväggen på Folkets Hus.

Kartbild med förklaringar

Kartbild med teckenförklaringar vecka 12.

Kartbild med teckenförklaringar vecka 12.