Artikeln publicerades 21 mars 2024

Bjurholm rankad på andra plats i Sverige

Vi är landets näst bästa småhuskommun när det kommer till trygghet, tillgång på befintliga bostäder och förutsättningar för inflyttning och nybyggen.

Att bo i småhus är i flera undersökningar det dominerande svaret när svensken formulerar sitt drömboende. Villan representerar en frihet, något eget och en trygg miljö för nästa generation att växa upp i.

I Bjurholm är risken för villainbrott lägst i Sverige. Bjurholm kan också uppvisa en lönsamhet för att bygga småhus, något som vi som kommun kommer att ta hänsyn till när vi ser över vår fortsatta samhällsplanering.

Bjurholm en pendlarkommun

Den relativa närheten till Umeå gör Bjurholm till en pendlarkommun med potential att växa med fler kommuninvånare. Vi har i dagsläget många byggklara tomter till försäljning.

I föregående års undersökning klassades Bjurholm som en landsbygdskommun men anses nu ha en utpendling som överstiger 40 procent.

Enligt Villaägarnas Riksförbunds årliga ranking (februari 2024) hamnar Bjurholm på andra plats i Sverige. Metoden framgår i rankingen som finns under relaterat innehåll.