Artikeln publicerades 24 mars 2024

Nya bussangöringen och Diamanten vecka 13

Arbetet med nya bussangöringen och rivning av husen på Diamanten tomten fortsätter under vecka 13. Viktigt att respektera avspärrningarna.

Kartbild arbeten Diamanten vecka 13.

Kartbild arbeten Diamanten vecka 13.

Nya Bussangöringen

  • Gräva på nya parkeringsytan som blir på gräsmattan mellan Rektorsgatan och ravinen.
  • Byggtrafik går efter Rektorsgatan.

Diamanten

  • Den 22/3 stängdes Skolgatan vid bodetableringen (byggbarackerna) för resten av byggtiden.
  • Från och med 22/3 blev det ny gångväg - man följer husväggen på Folkets Hus bakom bodetablering (byggbarackerna).
  • Rivning av husen fortsätter.
  • Snöröjning på tomten för kommande husbygge.
  • Påbörja grävning på tomten.

Kartbild med förklaringar

Kartbild med teckenförklaringar för vecka 13.